0512-341682
Zo doen we dat..

Zo doen we dat..

Hier werken wij hard aan.....

Op de Wiksel vinden we het belangrijk dat leren zichtbaar wordt.
Dit doen we vanuit de
‘evidence based’ interventies zoals die zijn verwoord in het wetenschappelijk onderzoek van John Hattie: “Visible learning”.

We vinden het belangrijk dat het leren zichtbaar wordt voor de leerkracht maar ook voor de leerling zelf.

Het aanbod op de Wiksel bestaat uit een groot aantal vak- en vormingsgebieden die aansluiten bij het hoofd, hart en handen.
Het leerproces van onze leerlingen staat daarin centraal.


Onder de hoofd vakken verstaan we o.a. het rekenen, taal, spelling en lezen.
We geven ons onderwijs zo vorm, dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

Het is belangrijk dat een kind zich op alle vlakken kan en mag ontwikkelen
Om goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling, is het van belang dat een school zoveel mogelijk rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen.
Sommige kinderen zijn sterk in de theoretische vakken zoals rekenen en taal. Andere kinderen zijn juist op creatief vlak sterk.
Hieronder vallen vakken als techniek, creatieve vorming en muziek.
Deze hart & handen vakken spelen een rol bij de ontplooiing van belangrijke vaardigheden, zoals doorzettingsvermogen, samenwerken, creatief denken en het uiten van gevoelens.

Op De Wiksel bieden wij een zo divers mogelijk programma aan, waarbij de talenten van de leerlingen zo goed mogelijk tot bloei kunnen en mogen komen.