0512-341682
Onze groepen

Onze groepen

Groep 1/2

In de kleuterklas starten de kinderen onder de dagelijkse leiding van juf Janneke.
Het aanbod in de groep is heel divers. Er wordt in thema’s gewerkt en iedere week staat er een taal en rekendoel centraal. Er wordt aandacht besteed aan het fonemisch bewustzijn van kinderen en er is oog voor de persoonlijke ontwikkeling. De kinderen staan centraal. Jonge kinderen die meer belangstelling hebben voor cijfers, klanken, letters etc. worden op een ongedwongen manier uitgedaagd. Daarnaast wordt er dagelijks aandacht besteed aan de spelontwikkeling en de motorische vaardigheden. Tussen oktober en april is er 2 keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. Deze is te vinden binnen onze school. Er worden lessen gegeven volgens het ‘Nijntje principe’, deze is ontwikkelt door het KNGU. In deze lessen komen alle motorische aspecten aanbod. In deze groep werken we ook met de Kanjertraining. De onderwerpen die in de kleuterbouw centraal staan zijn: *We vertrouwen elkaar*We helpen elkaar*We werken samen*We hebben plezier*We doen mee Hoofd, hart en handen zijn de speerpunten voor ons onderwijs.

Onze groepen
100%
min
21%
Onze groepen

Groep 3-4

Tot de zomervakantie van 2023 bestaat de groepscombinatie.

In de middenbouw geeft juf Anna les.
Het aanbod in groep 3 is gericht op het leren lezen, het aanbieden van de schrijfletters en er wordt gewerkt met de methode Pluspunt voor rekenen.
We maken gebruik van de nieuwe Veilig leren lezen methode. De kinderen kunnen hierin op hun eigen niveau werken en maken elke dag een half uurtje gebruik van de digitale software die bij de methode aangeboden wordt. Aan de hand van een planbord, leren de kinderen hun eigen leerwerk in te plannen. Hiermee vergroten we het eigenaarschap van de leerlingen.

In groep 4 werken de kinderen op Chromebooks tijdens de rekenlessen. De rekendoelen worden via het programma Snappet aangeboden. De uitwerking van de leerstof wordt op papier gedaan.

Groep 5-7

Tot de zomervakantie van 2023 bestaat deze combinatie groep.

Juf Kim staat voor de groep.

Groep 6-8

Tot de zomervakantie van 2023 bestaat deze groepscombinatie.

In groep 6/7/8 geven juf Hedwig en juf Esmee les.
Tijdens het zwangerschapsverlof van juf Esmee staat juf Stephanie voor de groep.

Onze groepen