0512-341682
OR

OR

OR

Vele handen....

Kinderen een mooie tijd op school geven en hen onvergetelijke herinneringen meegeven. Dat is wat wij graag willen, maar dat kunnen wij niet alleen. Gelukkig is er een ouderraad die bij heel veel activiteiten ondersteunt. In de raad zitten ouders van kinderen. Zij helpen feesten organiseren en regelen veel praktische zaken. Hierbij kunt u denken aan:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest, met een gezellige samenzijn voor ouders
  • Feestelijke ouderavond
  • Koningsspelen
  • Afscheid groep 8
  • Sfeer in de school

De ouderraad komt eens per 6 weken bij elkaar om te overleggen en activiteiten voor te bereiden. Vanuit de school is er een leerkracht aan de ouderraad verbonden.