Contactgegevens

OBS De Wiksel
It Grien 30
9223 NM  Houtigehage

 

E. directie.wiksel@opo-furore.nl
T. 0512-341682

 

Directeur: Albert Paauw

Home

Welkom

Een openbare school voor iedereen
Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De school is voor iedereen toegankelijk. Discriminatie op grond van  (geloofs-)overtuiging, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur, wordt afgewezen en er wordt een actief anti-discriminatie beleid gevoerd naar leerlingen en ouders.
De school is actief pluriform omdat onze samenleving zo is ingericht en we onze leerlingen voorbereiden op een leven in de wereld van morgen. In het onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan de wereld waarin onze leerlingen opgroeien en later een plek moeten verwerven.

Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden:

Vriendelijkheid
Vriendelijk gedrag kost evenveel als niet-vriendelijk gedrag en het levert veel meer op. De leerkrachten  gaan de leerlingen voor in elke dag weer met goede zin beginnen aan een zoektocht naar kennisinhouden en mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Eigenaar(schap)
De leerling leert te leren en verwerft leerdoelen tijdens zijn basisschoolperiode. De leerling kent het eigen leervermogen en wil zich ontwikkelen. De leerling draagt verantwoordelijkheid voor het eigen leren. 

Ruimte
Op onze school krijgt elke leerling de ruimte om zich te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren elkaar de ruimte te geven en elkaars ruimte niet te beperken. 

 

Contactgegevens

OBS De Wiksel
It Grien 30
9223 NM  Houtigehage

 

E. directie.wiksel@opo-furore.nl
T. 0512-341682

 

Directeur: Albert Paauw

Promofilmpje

AfspelenPromofilmpje
 

Contactgegevens

OBS De Wiksel
It Grien 30
9223 NM  Houtigehage

 

E. directie.wiksel@opo-furore.nl
T. 0512-341682

 

Directeur: Albert Paauw

Promofilmpje

AfspelenPromofilmpje
 

Promofilmpje

AfspelenPromofilmpje