Visie

Een fijne plek voor alle leerlingen

Wij willen dat alle leerlingen  zich op school veilig en vertrouwd voelen. Kinderen moeten “goed in hun vel” zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing.
We streven ernaar, dat kinderen zich veilig zullen voelen in de school en de schoolomgeving. Ze moeten leren vertrouwen te hebben in zichzelf, in elkaar en in de leerkrachten. Ze moeten leren omgaan met de eigen gevoelens en emoties en met die van anderen. Er is aandacht voor de persoonlijke problemen en vreugde van de kinderen.
Om dat te bereiken wordt er vooral in het begin van het schooljaar in elke groep gewerkt aan het groepsproces. We spreken van de gouden weken waarin de leerkracht met de leerlingen in gesprek  is over hoe om te gaan met elkaar. Het gedrag wordt geoefend met elkaar.

De basis afspraken zijn de volgende:

  • Iedereen doet normaal; 
  • Iedereen gaat om met elke andere leerling om op een manier die hij zelf ook graag wil;
  • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en loopt daar niet voor weg. 

Ook hier speelt ‘vriendelijk’ en ‘ruimte’ als kernwaarden een rol. Wees altijd vriendelijk en geef de ander de ruimte die je ook zelf graag wil. En die ruimte is ook nodig om je kunnen ontwikkelen.