0512-341682
Speerpunten

Speerpunten

Hier werken wij hard aan.....

Visble learning

Kinderen leren op school en thuis zichzelf en de wereld te ontdekken. Hierbij vinden wij het belangrijk dat zij kennis opdoen van de wereld. Door het aanbieden van verschillende thema's gedurende het jaar nemen we de kinderen mee in de wereld om hen heen.

Onder hoofd verstaan we de vakken rekenen, spelling/taal en lezen.
Op de Wiksel gebruiken we de digitale leeromgeving Snappet voor de verwerking van rekenen. De kinderen krijgen instructie van de leerkracht,
rekenen op papier en gebruiken een Chromebook voor de verwerking. Na de les kan ieder kind aan zijn of haar eigen leerdoelen werken op een eigen niveau. Voor taal en spelling gebruiken we de methode taal/spelling op maat. De kinderen krijgen een instructie en kunnen vervolgens zelfstandig
aan de slag. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd voor extra of verlengde instructies. Voor het leren lezen/technisch lezen is er
de nieuwe versie van Veilig leren lezen en bij het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode Estafette, die aansluit bij Veilig leren lezen, ook deze nieuwe methode richt zich niet alleen op het vlot en correct lezen, maar ook op het begrijpend lezen.