MR

De Medezeggenschapsraad

De MR is het officiële inspraakorgaan van de ouders. De inspraak is bij de wet geregeld en ligt ter inzage bij ons op school (reglement). De MR heeft een drietal rechten en twee bevoegdheden. Zo heeft de MR als twee bijzondere bevoegdheden n.l. de adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. De andere drie rechten vormen algemene bevoegdheden zoals het informatierecht, recht op overleg en het initiatiefrecht. De MR is een beleidsorgaan en houdt zich bezig met het beleid wat opgesteld wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de Bestuurscommissie O.P.O. Furore. De MR houdt zich o.a. bezig met het formatieplan, groepsindeling, nascholing, fusie, overleg met bevoegd gezag en natuurlijk het onderwijskundig beleid op onze school. In de MR hebben 2 ouders en 2 personeelsleden zitting.